Der er en del debat i den lokale avis lige i øjeblikket. Kommunen har lavet et udkast til en ny lokalplan, sådan som de skal ifølge planloven. Den er sendt til høring nu, og vi har 6 uger til at gøre indsigelser i – det er en del af det, der kaldes for planret. I lokalplanen kan man se, at der er planlagt en ny ringvej omkring det nye område, som kommunen vil inddrage og bruge til erhverv. Det er sådan set en god plan. Der er argumenter for og imod, hvorfor der skal bygges ny infrastruktur til erhverv, og hvorfor der skal udstykke grunde til nye erhvervsbygninger. Men der er også mange argumenter for, hvorfor området, kommunen har valgt, er det forkerte.

Miljøbeskyttelse

Det er et område, som miljøstyrelsen karakteriserer som meget følsomt, og der er mange aktivister, der vil have mere miljøbeskyttelse og beskyttelse af dyrelivet forstærket, som er stærkt imod, at der skal bygges veje og udstykkes til erhverv. De argumenterer for, at der findes et andet område, som er lige så velegnet til formålet. Nogle af aktivisterne har også formået at overtale nogle landmænd, som har jord på området til at tro på, at de ikke får den nødvendige kompensation. De står jo overfor en ekspropriation af en del af deres land – og dermed indkomst. Debatten er hidsig. Vi hører om det i lokalradioen hver eneste dag og om planloven selvfølgelig.

Forstår begge sider

Jeg kan godt forstå argumentet med, at området ligger tæt på den eksisterende jernbane, og at det vil være billigere kun at opføre en togstation i stedet for også at skulle etablere et nyt ’ben’ til den eksisterende jernbane, sådan som det vil være nødvendigt, hvis området placeres et andet sted. Det er klart meget billigere. Men jeg kan også godt forstå, at det vil skade dyrelivet, fordi der alligevel skal etableres ringveje, og i det hele taget skal området klargøres til, at investorer vil komme. Med klargøring mener jeg, at der skal anlægges veje, indføres el og vand og al den slags. Det er heller ikke billigt.

Det er rigtigt nok, at det måske kan skade dyrelivet. Men måske kunne man overveje at bruge intelligente løsninger, som sigter på, at dyrelivet forstyrres mindst muligt? Jeg ved det ikke. Jeg har dog hørt, at der findes sådanne systemer, der kan fortælle om dyrelivets bevægelser i området. Og så kan man jo uddanne trafikanter til at vise bedre hensyn.

Ophedet debat

Men ja, debatten går som sagt hedt for sig. For få dage siden læste jeg endnu en artikel om, at det forventes, at området ret hurtigt vil tiltrække store investorer. Ikke kun danske firmaer, men også udenlandske kæmpekoncerner. Der går rygter om, at Google har vist interesse. Og skal jeg være ærlig, så tror jeg, at hvis kommunen kan tiltrække en virksomhed som Google, så vil det sætte skub i mange ting i kommunen. Ikke alene vil det trække endnu flere investorer hertil. Det vil også medføre, at huspriserne stiger. Og det vil helt sikkert også medføre en forbedret social infrastruktur, som vi virkeligt har brug for. Ja, uanset hvor området i sidste ende kommer til at ligge, så vil der altid være argumenter for og imod.