I dag er meget unge mennesker meget mere modne, end vi var, da vi var i deres alder. Om det skyldes, at de har adgang til mange flere informationer, eller om det skyldes, at den undervisning, de får lige fra den første skoledag i 0. klasse, er blevet bedre, skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg kan blot konstatere, at mange unge er meget mere bevidste om, hvad de vil og kan, når de når op i 14 – 16 års alderen. Mange af dem er også meget mere selvstændige, end vi var dengang. De er dog stadig underlagt deres forældre. Forældrene har et ansvar for dem.

Oprør i hjemmet

Det kan give nogle problemer i hjemmet. Ofte bliver de problemer afvist som teenagerens oprørstendens imod forældrene, og vi finder os i skærmydslerne derhjemme. Men har du – som forældre til et ungt menneske i 14 – 16 år alderen, tænkt på, at det kan blive til et meget stort problem for dit barn, hvis der ikke bliver talt om problemerne og dermed heller ikke fundet en løsning? I nogle tilfælde kan det føre til, at den unge fuldstændigt mister sin selvtillid. I andre, endog til at den unge går sine egne veje – muligvis ned ad forkerte spor – såsom småkriminalitet eller misbrug af alkohol. Det er synd. For jer alle sammen. Derfor vil jeg anbefale, at I taler om ’teenagerens oprør imod jer’. Med hinanden og med den unge. Der kan nemlig være andre ting, som ligger bagved oprøret. Det kan være skoletræthed. Eller det kan være, at det unge menneske har behov for at prøve at være lidt mere selvstændig, end I tillader det.

Overvej efterskole – langt væk

En løsning, som kan være rigtig god, er eventuelt at foreslå et ophold på en efterskole. Det kan være befriende for jer alle, at der kommer lidt afstand imellem jer i en periode. Et efterskoleophold vil give det unge menneske muligheden for at afprøve sin selvstændighed – under sikre forhold. Det vil også give jer et pusterum, når de daglige, små skænderier ophører, og I får tid til at koncentrere jer om andre pligter og gøremål. Og ja, det kan faktisk være en ret god idé at finde en efterskole, der ikke lige er placeret i nærheden af jeres bolig. Afstand betyder noget i den sammenhæng. Så hvis I bor på Sjælland, så vil det måske være bedst, hvis I finder en efterskole på Fyn som denne eller endnu længere væk. Den fysiske afstand bevirker nemlig, at I alle tænker jer om en ekstra gang. I vil ikke styrte til Fyn og hente jeres barn hjem, fordi I savner ham eller hende. Han eller hun vil heller ikke komme hjem helt uventet, fordi der har været en konflikt på skolen.

På den anden side, så skal afstanden måske ikke være for lang. Der kan jo ske noget – enten med én af jer – eller med jeres barn. Det kan blive nødvendigt, at I skal hente jeres barn, eller at det er nødt til at komme til jer. Ulykker sker. Familiemedlemmer får brug for hjælp og støtte. Så: God afstand, men overkommelig fysisk afstand er bedst.